Kontakt

Administratorem danych osobowych jest Advantis S.C. z siedzibą w Gorlicach, ul. Kochanowskiego 31 (dalej "Advantis"). Dane będą przetwarzane w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia przygotowanie odpowiedzi na zapytanie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, jeśli została udzielona.

Advantis informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcia, przeniesienia, zaprzestania przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie.

Kontakt z administratorem danych: OchronaDanych@advantis.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advantis moich danych osobowych, przekazywanych w formularzu kontaktowym, w celu przygotowania odpowiedzi na zapytanie.