Platforma raportowania Logowanie

Blog


W coraz bardziej zagonionym świecie ciągle natykamy się na wszelkiego rodzaju skróty i skrótowce, w j.angielskim określane jednym słowem: abbreviations. Czym się różnią? Skróty powstają przez odcięcie końcówki wyrazu (ten typ w angielskim ma swoją nazwę: shortenings), lub odcięcie środka wyrazu (w angielskim: contractions). Z kolei skrótowce to słowa utworzone z pierwszych liter wyrażenia s…