Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Wybory Parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Jak to działa?


Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. To ważne wydarzenie, które kształtuje przyszłość polityczną tego kraju. W ramach naszych kursów języka angielskiego dla firm niejednokrotnie poruszamy tematy związane z kulturą i polityką krajów anglojęzycznych, co często pomaga naszym uczniom lepiej zrozumieć takie wydarzenia i ich wpływ na biznes międzynarodowy. Jak więc funkcjonuje brytyjski system?

Struktura Parlamentu

Parlament brytyjski składa się z trzech kluczowych organów: monarchy (the Monarch), Izby Lordów (the House of Lords), czyli izby wyższej, która jest ciałem niewybieralnym, a jej skład jest uwarunkowany wielowiekową tradycją, a także z izby niższej zwanej Izbą Gmin (the House of Commons) wybieralnej w głosowaniu powszechnym. Skład Izby Gmin zależy od liczby jednomandatowych okręgów wyborczych, których obecnie jest 650.

System wyborczy

Brytyjski system jednomandatowych okręgów wyborczych (first-past-the-post) oznacza, że z każdego okręgu do Izby Gmin wchodzi tylko jeden poseł (MP – Member of Parliament), który zdobył największą liczbę głosów. Wybory parlamentarne odbywają się co pięć lat, chociaż możliwe są wcześniejsze wybory w przypadku wotum nieufności dla rządu lub decyzji 2/3 posłów.

Prawa wyborcze

Prawo do głosowania przysługuje obywatelom Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (the Commonwealth), którzy mają ukończone 18 lat. Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych, drogą pocztową lub przez pełnomocnika.

Proces głosowania

Od 1935 r. wybory odbywają się zawsze w czwartki, zwykle w maju. Wyborcy głosują poprzez postawienie znaku X przy wybranym nazwisku na karcie do głosowania, która ma numery seryjne, aby zapobiec fałszerstwom.

Tworzenie rządu

Partia, która uzyska największą liczbę głosów, tworzy rząd (the government). Monarcha mianuje lidera zwycięskiej partii na premiera (the Prime Minister), który spośród członków Izby Gmin i Izby Lordów wybiera 126 ministrów, z

których 23 najważniejszych tworzy gabinet (the Cabinet). [tutaj link do źródła aktualnej liczby ministrów: https://www.gov.uk/government/how-government-works]

Ciekawostką jest istnienie gabinetu cieni (the shadow cabinet), czyli opozycyjnego rządu gotowego do przejęcia władzy. To fascynujące wydarzenie polityczne jest świetnym przykładem tematu, który może być omawiany podczas naszych zajęć języka angielskiego online oraz w firmach. Zachęcamy do śledzenia wyborów i dyskusji na ten temat!

Zobacz nasze pozostałe wpisy oraz wpisy w serwisie LinkedIn

Skontaktuj się z nami i umów zajęcia w swojej firmie

Justyna Strzałka-Kalfas – Metodyk Szkoły Językowej Advantis