Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Angielskie skróty i skrótowce – jak je zapisać, przeczytać, rozszyfrować (część 2)


Słowem przypomnienia, skróty i skrótowce w j.angielskim określamy jednym słowem: abbreviations. Skróty powstają przez odcięcie końcówki wyrazu (w angielskim: shortenings), lub odcięcie środka wyrazu (w angielskim: contractions). Z kolei skrótowce, to słowa utworzone z pierwszych liter wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Mogą być czytane jak oddzielne litery, np. BBC (skrótowce literowe – w ang. initialisms), lub jak nowe słowo, np. NATO [neɪtəʊ] (skrótowce głoskowe – w ang. acronyms).

Wymowa angielskich skrótowców literowych (initialisms) na ogół nie przysparza nam problemów (pod warunkiem że znamy angielski alfabet � ). Sporo z nich na dobre zadomowiło się już w j.polskim (CD

– compact disc, DVD

– digital versatile disc, CEO

– Chief Executive Officer, PR

– PublicRelations), inne kojarzymy ze znanymi nam firmami czy organizacjami, ale niekoniecznie jesteśmy w stanie je rozwinąć (IBM – International Business Machines; FBI – Federal Bureau of Investigation; CIA – Central Intelligence Agency; KFC – Kentucky Fried Chicken; CNN – Cable News Network; HBO – Home Box Office).

Sprawdź czy znasz co oznaczają inicjalizmy poniżej:

W ostatniej części zapraszamy na przewodnik po angielskich skrótowcach głoskowych 🙂