Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Angielskie skróty i skrótowce – jak je zapisać, przeczytać, rozszyfrować?


W coraz bardziej zagonionym świecie ciągle natykamy się na wszelkiego rodzaju skróty i skrótowce, w j.angielskim określane jednym słowem: abbreviations. Czym się różnią?

Skróty powstają przez odcięcie końcówki wyrazu (ten typ w angielskim ma swoją nazwę: shortenings), lub odcięcie środka wyrazu (w angielskim: contractions). Z kolei skrótowce to słowa utworzone z pierwszych liter wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Z wymową polskich skrótowców na ogół nie mamy problemu, ale zastanawiamy się czasem jak przeczytać te angielskie: jak oddzielne litery, np. BBC (skrótowce literowe – w ang. initialisms), czy jak nowe słowo, np. NATO [neɪtəʊ] (skrótowce głoskowe – w ang. acronyms – przy czym ciekawe jest, że polskie słowo akronim używane jest bardziej ogólnie, jako synonim skrótowca). Typowe angielskie shortenings to np. Co. (company – firma), Prof. (Professor), approx. (approximately – w przybliżeniu), cont. (continued). Czytamy je jak wyraz, który oznaczają. Niektóre shortenings czytamy jednakże jak osobne słowo, przez co ludzie czasem nie zdają sobie nawet sprawy, że mają do czynienia ze skrótem. Gdy widzisz angielskie app, wiesz że chodzi o application, ale czytasz app. Tak samo jest z zoo – nikt nie przeczyta tego skrótu jak zoological garden, a gdy piszą o demo version, tak też to przeczytasz, nie rozwijając tego do demonstration version. Po skrótach które są używane jako samodzielne słowa nigdy nie stawia się kropki, po pozostałych tradycyjnie kropkę się stawia (co ma podkreślić że jakaś część wyrazu brakuje), jednak niektórzy anglojęzyczni pisarze i wydawcy stosują bardziej nowoczesne podejście i też kropki nie stawiają. Angielskie contractions prawie zawsze wymawia się w pełnej formie, np. Ltd → Limited (w nazwie spółki z o.o.); Blvd → Boulevard (bulwar w adresie); St → Saint (z imieniem świętego) lub Street (ulica w adresie); st → stone (jednostka wagi równa 6,35kg) ); ft → foot, feet (jako jednostka długości równa 0,3 m.); dept → department (wydział lub ministerstwo); Revd → Reverend (tytuł używany przed nazwiskiem duchownego: wielebny); govt → government (rząd). Co do interpunkcji – kropka jest zbędna, gdyż skróty te kończą się ostatnią literą skracanego wyrazu, czyli obowiązuje ta sama zasada co w j.polskim.

W kolejnych częściach tekstu zapraszamy na przewodnik po angielskich skrótowcach 🙂

Justyna Strzałka-Kalfas

Metodyk Szkoły Językowej Advantis