Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Kluczowe kwestie przy organizacji kursu językowego w firmie


W rozmowach z firmami, które chcą zorganizować dla swoich pracowników kurs językowy w siedzibie firmy lub online  pojawia się często pytanie: Co zrobić, aby kurs językowy się udał?

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych kwestii, które naszym zdaniem warto wziąć pod uwagę.

Zdefiniuj dla kogo jest istotna znajomość  języka Twojej firmie.

Przeglądnij swoje kadry. Określ osoby/ stanowiska, które mają kontakt z klientami/ dostawcami obcojęzycznymi, osoby, które mogą mieć kontakt w przyszłości np.; planujesz wejść na jakiś rynek, przesunąć kogoś na inne stanowisko itp. Jeżeli widzisz kurs jako benefit nie związany z działalnością firmy  zdefiniuj komu on przysługuje. Zdefiniuj jaki to ma być język np.: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski itp.  Doprecyzuj, czy chodzi o język biznesowy, związany z Twoją branżą, czy język ogólny.

Określ wstępnie poziom, jaki powinny osiągnąć osoby wykonujące prace na określonym stanowisku.

Szkoła może pomóc Ci określić, jaki byłby wskazany poziom znajomości języka dla osób wykonujących pracę na określonych stanowiskach, odnosząc go najczęściej do poziomów Rady Europy.  Będzie to pomocne w zaplanowaniu ramowego czasu trwania kursu.

Z czasem możesz zdefiniować i ująć w opisach stanowisk wymagany poziom znajomości języka  na każdym  stanowisku/ grupie stanowisk . Będzie to pomocny przy rekrutacji kolejnych pracowników, ścieżce awansu zawodowego, systemie wynagrodzenia  itd.

Ustaw cele kursu językowego, dla osób indywidualnych i grup, które wybrałeś do szkolenia

Celem może być  np.: dojście do poziomu docelowego dla danego stanowiska  lub podniesienie np.: znajomości języka angielskiego słuchaczy o jeden poziom wg. poziomów Rady Europy.  Warto również jak było wspomniane doprecyzować, czy chodzi o język ogólny, biznesowy, czy branżowy  i ująć to wszystko w planie kursu.

Kieruj na kurs osoby, które chcą się uczyć

W pierwszej kolejności inwestuj w osoby, które chcą się uczyć. Jak sprawdzić , czy ktoś chce się uczyć? Pierwszym takim sygnałem może być to, czy kursant rozwiązał test poziomujący. W naszej szkole przed rozpoczęciem szkolenia przesyłamy do potencjalnych słuchaczy test online z wybranego przez klienta języka np. angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, który pomaga nam określić bierną znajomość języka. Jeżeli słuchacz mimo przypomnień nie rozwiązuje go, może to być (choć oczywiście nie zawsze) pierwszy sygnał, że chęć jest na poziomie deklaratywnym, która nie przełoży się na realne działanie.

Słuchacze powinni  uczyć się w grupach dopasowanych do nich poziomem i tematyką

Szkoła przed rozpoczęciem kursu powinna sprawdzić poziom startowy znajomości języka słuchaczy. Jest to bardzo istotne, aby słuchacz był w grupie na odpowiednim dla niego poziomie. Jeżeli ten poziom jest za niski będzie się nudził, gdy za wysoki może szybko się zniechęcić. Czasami, mając na względzie kwestie ekonomiczne,  jest pokusa (zwłaszcza, gdy grupy są bardzo małe), aby je łączyć. Doradzamy wówczas, iż lepiej jest, aby słuchacze w ramach tego samego budżetu mieli mniej godzin, ale w grupach do siebie dopasowanych.

Ustal sposób w jaki szkoła będzie informowała o frekwencji, postępach i satysfakcji słuchaczy

Ustal ze szkoła jak często będzie Cię informowała o powyższych kwestiach. Istotne jest ustalenie częstotliwości i zasad. U nas odbywa się to za pomocą platformy online do której firma ma dedykowany dostęp.

Sprawdź kurs za pomocą lekcji próbnych

Bardzo ważne jest, aby osoby uczące poczuły się dobrze ze swoimi lektorami, aby była przysłowiowa „chemia”.  Służą do tego  lekcje próbne podczas których słuchacze  mogą również ocenić przygotowanie i warsztat lektora. W naszej szkole proponujemy 1 lub 2 bezpłatne lekcje próbne w zależności od wybranej częstotliwości zajęć dla każdej grupy lub osoby uczącej się indywidualnie, niezależnie, od wybranego języka np.: angielskiego, niemieckiego czy włoskiego.

Powodzenia!

Tomasz Byczek – Dyrektor operacyjny Advantis