Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Nowe słowa w angielskim jak powstały „smog”, „teleworker” oraz „winegry”


Każdego roku język angielski wzbogaca się o około 4000 słów. Przy powstawaniu nowych słów zachodzą różne procesy słowotwórcze. Jednym z nich jest blending, który polega na połączeniu dwóch podstawowych wyrazów w jeden nowy, którego znaczenie jest często kombinacją oryginalnych słów. Jeżeli połączymy ’smoke’ i ’fog’, otrzymujemy ’smog’ i tego słówka używamy od lat. Tak jak ’brunch’ (breakfast + lunch), ’workaholic’ (work + alcoholic), ’newspaper’ (news + paper) czy ’motel’ (motor + hotel). Nowe słowa wynikają z potrzeb użytkowników. Pomysł ’brunchu’ powstał w 1896 roku a terminu ’newspaper’ zaczęto używać w 1667 roku. Postęp technologiczny, wynalazki i nowe gadżety wymusiły stworzenie szeregu nowych słów. Wydaje się nam, że słowa takie jak ’email’, ’smartphone’, ’smartwatch’ czy ’cybercrime’ istniały z nami od zawsze i bez problemu ich używamy. Pandemia sprawiła, że ’teleworker’ czy ’telecommuter’, a także ’hybrid work’ i ’flexitime’ zaczęły być używane wyjątkowo często. Żyjemy coraz szybciej, chodzimy o 10% szybciej niż 20 lat temu i tak samo jest z mówieniem. Dlatego tworzymy połączenia słówek, zamiast powiedzieć ’I’m hungry and angry.’, mówimy – ’I’m hangry.’ Miłośnicy wina stworzyli swoją wersję tego wyrażenia – ’winegry’. Poniżej kolejne przykłady słów na zasadzie 2 w 1, sprawdź co oznaczają, a może kolejne ’staycation’ zamienisz w ’glamping’ a businees trip na ’bleisure’.