Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Silent letters po angielsku


Czasem słyszy się opinie, że w angielskim nie ma zasad co do wymowy i poznając nowe słowo należy nauczyć się zarówno jego pisowni, jak i wymowy. No cóż, nie ma może sztywnych zasad, jest mnóstwo wyjątków, są nawet słowa zapisywane w ten sam sposób lecz inaczej wymawiane, co zmienia ich znaczenie. Żeby nieco uprościć zawiłości wymowy angielskiej i ułatwić Ci używanie angielskiego w firmie w Warszawie czy gdziekolwiek indziej, chciałabym zwrócić uwagę na kilka zasad dotyczących liter, których nie wymawiamy, czyli na tzw. silent letters.

Silent K

Najprościej chyba zapamiętać zasadę niemego „k” i przypomnieć sobie jak powiemy „wiem!” – „I know!”. „K” przecież tu nie wymawiamy i podobnie nie będziemy go wymawiali w innych wyrazach rozpoczynających się od „kn”: knight, knock, knife, knit, knee, kneel, knot, knead.

Silent W

Podobna zasada występuje w wyrazach rozpoczynających się od „wr”. Tutaj też nie będzie wymawiana pierwsza litera, czyli „w”, dokładnie tak jak w doskonale znanym nawet osobom początkującym słowie write, ale też: wrong, wrist, wrap, wrinkle, wrestle, wreck, wrench. „W” pominiemy także w niektórych wyrazach zaczynających się od „wh” : who, whom, whose, whole, wholesaler oraz w jeszcze kilku innych wyrazach: two, answer, sword, knowledge, awful.

Silent B

Następne w kolejności niech będzie nieme „b”. Pomoże tutaj zasada, że nieme „b” występuje po „m”, a także przed „t”: climb, thumb, bomb, comb, plumber, bomber, lamb, debt, doubt, subtle.

Silent T

A kiedy w angielskim nie wymawiamy „t”? W końcówkach „-sten”, „-stle” oraz „-ften”, np. fasten, glisten, moisten, wrestle, castle, soften. I niech nie zwiedzie nas wymowa słówek: fast, moist, nest czy soft, gdzie „t” wyraźnie słyszymy! Nieme „t” występuje też w wyrazach pochodzenia francuskiego: cabaret, beret, buffet, parquet, bouquet, oraz w takich słowach jak: mortgage, mustn’t, Christmas czy asthma (w tym ostatnim nieme będzie także „h”!)

Silent L

Zdarza się też nierzadko, że nie wymawiamy „l”. W zbitkach: „alk”, „olk”, „alm”, „alf” i „ould” litera „l” jest niema: talk, yolk, folk, almond, salmon, balm, palm, calm, calf, half, could, would, should.

Silent D

Ku wielkiemu zaskoczeniu co poniektórych uczących się języka angielskiego, czasem nieme bywa także „d”, nie wymawiajmy więc „d” w wyrazach: sandwich, handsome, Wednesday, handkerchief, grandmother, grandfather.

Silent P

W pewnych przypadkach nie powinniśmy także wymawiać „p”. Pomijamy je w przedrostkach: „psych”, „pneu” oraz „pseudo”, np. psychology, psychiatrist, psychic, pneumonia. Poza tym „p” jest nieme w wyrazach takich jak: psalm, receipt, cupboard, raspberry czy pterodactyl.

Silent C

Często spotykamy się też z niemym „c” i tu przypomnijmy sobie o filmach czy książkach „sajensfikszyn”, wtedy przeczytanie słowa science nigdy nie będzie już problemem. Pamiętajmy też żeby pomijać „c” w wyrazach takich jak: scientist, scissors, muscle, scene, scent, fascinate, fascinating.

Silent H

Większość z nas na pewno automatycznie pomija już „h” w wyrazach takich jak: hour, what, who, when, while. Do kolekcji z niemym „h” dodać należy jeszcze: honest, vehicle, ghost, khaki, heir.

Silent U

Na koniec zajmijmy się jeszcze „u”: gdy pojawia się po „g” i przed samogłoską, jest nieme! Np.: guest, guitar, tongue, guard, baguette, catalogue, colleague. Ponadto „u” nie jest też wymawiane w takich wyrazach jak: biscuit, building, circuit.

Pamiętając o powyższych zasadach, wymowa na pewno będzie nieco mniej skomplikowana i poczujesz większą pewność siebie nie tylko na Twoim kursie angielskiego, ale i w życiu codziennym używając po prostu angielskiego w firmie lub życiu prywatnym.  Niemniej jednak miejmy świadomość tego, że poza właściwą wymową poszczególnych słów jest jeszcze kilka innych czynników wpływających na to, czy sposób w jaki mówimy po angielsku będzie bezproblemowo zrozumiały dla naszych rozmówców. Ale o tym innym razem 🙂

Justyna Strzałka-Kalfas – Metodyk szkoły Advantis