Skip to main content

Platforma raportowania Logowanie

Język angielski dla firm – Warszawa. Współpraca z klientem z branży oponiarskiej


W latach 2011-2018 mieliśmy okazję współpracować jednym z największych producentów opon i wyrobów gumowych na świecie. Polski oddział popularnego przedsiębiorstwa zwrócił się do nas z prośbą o organizację szkoleń językowych. Najwięcej osób było zainteresowanych udziałem w kursie języka angielskiego dla firmy w Warszawie. Ponadto, współpraca objęła szkolenia z kilku innych języków: francuskiego, rosyjskiego, czeskiego oraz włoskiego.

W gronie kursantów znaleźli się zarówno pracownicy firmy, jak i menedżerowie niższego, średniego oraz wyższego szczebla, chcący poszerzyć swoje umiejętności komunikacji w języku biznesowym, branżowym oraz ogólnym. Aby odciążyć dział HR, przed rozpoczęciem szkoleń zajęliśmy się większością działań organizacyjnych. Przeprowadziliśmy staranne testy umiejętności językowych każdej z osób i sprawdziliśmy, na rozwijaniu jakich umiejętności chciałyby się skupić. Na bieżąco raportowaliśmy o postępach dydaktycznych każdego z naszych kursantów.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opisami przykładowych kursów, które zorganizowaliśmy w ramach omawianej współpracy.

Język angielski dla firm – Warszawa. Szkolenia grupowe

W kursach języka angielskiego dla firmy z branży oponiarskiej wzięło udział 6 grup, wśród których największe liczyły sobie 6 kursantów. Kurs organizowany był stacjonarnie w siedzibie klienta i zakładał naukę języka angielskiego na poziomach od A2 do C1. W zależności od preferencji nasi kursanci uczyli się przed rozpoczęciem dnia pracy lub w jego trakcie.

Przed szkoleniami przeprowadziliśmy wnikliwy audyt językowy, by móc poznać zarówno oczekiwania, jak i umiejętności kursantów. Następnym etapem było opracowanie strategii edukacyjnej przez naszych polskich lektorów oraz native speakerów. Uczestnicy kursu usprawnili zarówno znajomość struktur gramatycznych, jak i słownictwo biznesowe, branżowe oraz codzienne, z wykorzystaniem podręczników New English File, Business Result, a także materiałów własnych.

Szkolenia indywidualne – język angielski dla firm Warszawa

18 osób z grona menedżerskiego przedsiębiorstwa wykazało zainteresowanie stacjonarnym kursem języka angielskiego dla firm w Warszawie w formie indywidualnej. Szkolenia „1 na 1” przez wiele osób uznawane są za bardzo efektywny sposób na opanowanie słownictwa biznesowego, branżowego oraz ogólnego.

Kursy na poziomach od A2 do C1 prowadzone przez lektorów polskich i zagranicznych pozwoliły naszym uczniom przełamać bariery komunikacyjne, opanować gramatykę oraz poszerzyć słownictwo, przydatne zarówno w pracy, jak i w rozmowach nieformalnych. Podczas szkolenia językowego dla firmy wykorzystywano podręczniki Business Result, English File, Market Leader, How to Pass English for Business.

Język francuski dla firm – lekcje indywidualne

Kursy językowe dla firm z języka francuskiego dla 3 osób z kadry menedżerskiej odgrywały szczególnie ważną rolę – znajomość tego języka była istotna dla kontaktów z zagranicznymi kontrahentami. Szkolenia na poziomach od A1 do B2 prowadzone były przez naszych native speakerów i polskich lektorów w formie stacjonarnej, w siedzibie klienta. Kursanci, korzystając z materiałów własnych, skoncentrowani byli na nauce słownictwa ogólnego, pozwalającego na prowadzenie codziennych rozmów i „small talków”.

Język rosyjski: indywidualne szkolenia językowe dla firmy

Choć język angielski dla firm w Warszawie cieszy się zdecydowanie największym zainteresowaniem, z naszych obserwacji wynika, że część osób poszukuje również szkoleń z języka rosyjskiego. Na naukę na poziomach A1 i B1 w znanej firmie oponiarskiej zdecydowało się 3 menedżerów. Szczególnie istotnymi wartościami, które posiedli nasi uczniowie, są znajomość słownictwa ogólnego oraz oczywiście cyrylicy.

Native speakerzy prowadzili indywidualne kursy językowe zarówno w trakcie pracy klientów, jak i tuż przed nią. Uczniowie korzystali z podręcznika Iz pierwych ust, a także własnych pomocy naukowych.

Kursy językowe dla firm z czeskiego – indywidualnie

Jeden z menedżerów średniego szczebla zdecydował się na naukę języka czeskiego na poziomie B1, dzięki czemu poszerzył ogólne słownictwo oraz umiejętności gramatyczne, przydatne w kontaktach z kontrahentami. Szkolenie odbywało się w warszawskiej siedzibie klienta w godzinach pracy. Było prowadzone przez native speakera i lektora polskiego, korzystających z podręcznika New Czech Step by Step.

Indywidualne kursy językowe dla firm z języka włoskiego

Menadżer średniego szczebla postanowił powierzyć nam organizację indywidualnego kursu z języka włoskiego w formie stacjonarnej. Lekcje na podstawie podręcznika Campus Italia prowadził nasz doświadczony native speaker. Kursant zdecydował się na uczestnictwo w lekcjach po godzinach pracy, co było dla niego najbardziej komfortowym rozwiązaniem, ze względu na dużą liczbę spotkań w trakcie dnia roboczego.

Wieloletnia i udana współpraca z popularną firmą pozwala nam sądzić, że zespół Advantis spełnia bardzo różnorodne oczekiwania klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani kursem językowego dla firmy w Warszawie lub szkoleniami z innych języków, zapraszamy do kontaktu. Zajmiemy się organizacją lekcji dopasowanych do Państwa specyficznych potrzeb.